Chemie

bijles chemie

Chemie

Een goede basis is altijd belangrijk, zeker bij wetenschapsvakken zoals chemie. Hier worden bijvoorbeeld de basisconcepten betreffende de opbouw van materie, die in latere en meer gespecialiseerde onderdelen van de opleiding als noodzakelijke voorkennis verondersteld worden, uitvoerig behandeld.

Onderwerpen

  • atoommodel
  • mechanica – kinematica en dynamica
  • elektronegativiteit
  • oxidantia en reductantie
  • ionaire en moleculaire bestanddelen
  • intermoleculaire krachten
  • Lewisstructuur
  • ...

richtingen

Ingenieur, wiskunde, biologie, fysica, chemie, …

Bijlessen aanbod: